Młody i stary fotograf
Jest to film zrealizowany przez Piotra Stasika, który towarzyszy z kamerą fotografowi w jego podróży po Polsce. 80-letni Rolke jeździ po małych miasteczkach i wsiach camperem z ciemnią, a z nim jedzie jego uczeń, 12-letni Michał. Chce się on nauczyć fotografować ludzi, a przy okazji poznaje głębiej samego mistrza, jego poglądy na sztukę i na życie, a zwłaszcza jego spojrzenie na kobiety.
Na filmie pokazano, jak między mistrzem a uczniem tworzy się prawdziwa więź, jak Michał uczy się rozumieć świat, jak stara się pomóc Rolkemu; później dowiedziałam się, że po tym wyjeździe stał się jego „przyszywanym” wnukiem”.
Kilka lat temu kupiłam album Rolkego pt. „Kobieta to…” , w którym część zdjęć pochodzi z tej podróży. Teraz patrzę inaczej na nie, lepiej rozumiem, co artysta chciał wyrazić.