Pechowy dzień
Dzisiaj w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej wielu ludzi żyje w pewnym napięciu, bo jest wtorek … trzynastego, czyli pechowy dzień. Przesądni Hiszpanie unikają podejmowania pewnych czynności, kierując się starym przysłowiem: En martes ni te cases ni te embarques ( We wtorek nie żeń się, ani nie wyruszaj w podróż). Dlaczego akurat ten dzień? Od czasów starożytnych liczba 13 uważana jest za pechową: na Ostatniej Wieczerzy było 12 apostołów, a Chrystus był 13-ty. Natomiast wtorek stał się pechowym dniem, gdy w Średniowieczu właśnie tego dnia upadł Konstantynopol. Poza tym Hiszpanie łączą nazwę wtorku z imieniem boga wojny i zniszczenia Marsa. Wg legendy to właśnie we wtorek 13 nastąpiło pomieszanie języków na Wieży Babel, co dało początek konfliktom na Ziemi. Jak można uniknąć pecha? Najlepiej obejrzeć jakiś dawny odcinek programu rozrywkowego „Martes y Trece”, w którym trzech humorystów kpi w absurdów życia codziennego w Hiszpanii i sławnych ludzi. Niestety, po ogromnym sukcesie pod koniec lat 90. zniknął on z telewizji; na szczęście, można go zobaczyć na YouTube.