Miesięcznik "Fotografia" 1953-74
Na wystawie można zapoznać się z rozwojem fotografii w Polsce powojennej, oglądając bardzo interesujące prace znanych artystów fotografików np. Natalia Lach - Lachowicz, Jerzy Lewczyński, Zdzisław Beksiński, Zbigniew Dłubak.
Mimo upływu czasu ich zdjęcia nadal mogą być źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń miłośników fotografii.
Na ścianach umieszczono krótkie omówienia poszczególnych nurtów obecnych w polskiej fotografii: reportaż, abstrakcja, awangarda. W gablotach można oglądać niektóre z zachowanych numerów miesięcznika „Fotografia”, który ukazywał się w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, podczas gdy jego redaktorzy szacowali liczbę ludzi zainteresowanych fotografią na 500 tys. Dzisiaj często się nie docenia tego, jak łatwo - dzięki internetowi - można mieć dostęp do prac fotografów z całego świata, można rozwijać swoją pasję, uczyć się robić coraz lepsze zdjęcia. Zamiast tego trwa moda na „selfie” i robienie fotek automatem. Cóż, jak często powtarzam: Dużo ludzi robi zdjęcia, mało zajmuje się fotografią.