krakowskie szopki
Niedawno odbył się w Krakowie kolejny konkurs na najpiękniejszą szopkę. Po raz pierwszy widziałam tyle kolorowych niezwykłych szopek. Ustawiono je na stopniach pomnika Adama Mickiewicza, a wokół kłębiły się takie tłumy, że trudno było robić zdjęcia.
Szopki były także na wystawach sklepowych i w restauracjach oraz w szklanych gablotach na placach przy kościołach lub ważnych zabytkach,
Tradycję upamiętnienia narodzin Jezusa wprowadził św. Franciszek z Asyżu w XII w. ; w szopce krakowskiej obowiązkowym elementem są zabytkowe budowle miasta, a wieże często nawiązują do wyższej wieży Kościoła Mariackiego. Pierwsze szopki krakowskie powstały w XIX wieku i mimo wojen, kiedy zniknęły z ulic miasta, tradycja przetrwała do dziś. W 2018 r. szopka została wpisana Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.