A to kolejna nowość:)
„Gramatyka komunikacyjna” to nowa wersja „Gramatyki funkcjonalnej”. Nie opisuje form gramatycznych jak tradycyjne gramatyki, lecz przedstawia funkcje, jakie spełniają poszczególne wyrażenia językowe w komunikacji ludzi.
Dzięki niej można nauczyć się m.in. jak opisywać ludzi i przedmioty, jak opowiadać o wydarzeniach minionych lub przyszłych, jak wyrażać swoje pragnienia, wątpliwości czy przypuszczania. W każdym rozdziale znajdują się liczne wskazówki, które pozwolą uniknąć najczęściej popełnianych błędów przez Polaków.
Zamiast tradycyjnych ćwiczeń podręcznik zawiera testy w formie mini-dialogów, które przedstawiają różne sytuacje z życia codziennego.