Nowy Rok
Cieszymy się, że różne przykre rzeczy się skończyły i z nadzieją czekamy na to, co przyniesie kolejny rok. Hiszpanie mają na to przysłowie „Año nuevo, vida nueva” (Nowy rok, nowe życie).
Ale czasami kończą się nie tylko smutne rzeczy (żałoba, choroba), ale także rzeczy piękne, które dawały nam radość (małżeństwo, przyjaźń, ciekawy projekt w pracy). I tutaj możemy się pocieszyć myślą, którą znalazłam w internecie:
Nie płacz, że coś się skończyło; ciesz się, że się wydarzyło.