Hiszpańska muzyka w Ratuszu
Wczoraj w Ratuszu odbył się koncert hiszpańskiej muzyki poważnej „Chór i gitara”, w którym wzięli udział Cantores Minores Wratislavienses, a solistką była meksykańska śpiewaczka Julieta González de Springer. Na gitarze grała wrocławska artystka Anna Pietrzak. Koncert prowadził muzykolog i krytyk muzyczny Artur Bielecki.
Wysłuchaliśmy utworów z XIX i XX wieku opartych o teksty hiszpańskich autorów tj. poeta Federico García Lorca („Romancero gitano”) i pisarz Juan Ramón Jiménez („Platero y yo”). Zaskoczeniem dla mnie był ekran, na którym wyświetlano teksty wykonywanych utworów, co pozwoliło publiczności lepiej je rozumieć.
Po raz pierwszy od wielu lat mogliśmy posłuchać hiszpańskiej muzyki innej niż flamenco. Mam nadzieję, że dyrektorzy innych sal koncertowych wzbogacą swój program o utwory muzyki hiszpańskiej, prawie wcale u nas nie znanej (dominuje muzyka niemiecka, włoska, francuska). Muzyka ta to niezwykłe połączenie tradycji arabskiej, żydowskiej, chrześcijańskie, niespotykane w innych krajach. Obok: wrocławski późnogotycki Ratusz (XIII- XVI w.)